L O G O   +   B R A N D I N G

OurTable_black_TM.jpg
 

business cards

hang tags

 t-shirts

t-shirts

 CSA boxes

CSA boxes

 CSA bags

CSA bags

 CSA bags

CSA bags


P A C K A G I N G 

 screen-printed jar design

screen-printed jar design

 frozen blueberry package

frozen blueberry package

 butcher paper design

butcher paper design


S I G N A G E

 van

van

 u-pick directional sign

u-pick directional sign